Azi, în cadrul ședinței Consiliului Local, au câștigat băimărenii! Proiectul fără blocuri între case, adică promisiunea din campania electorală pentru care ne-am luptat încă de la început să o îndeplinim, este o realitate!

Proiectul de hotărâre prevede modificarea și completarea Anexei 1 la HCL 104/2016 modificatǎ cu HCL 523/2019 referitor la „Asigurarea cerinţelor minime cu privire la autorizarea construcţiilor şi a necesarului locurilor de parcare/garare din Municipiul Baia Mare’’

La începutul lunii noiembrie, Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism și protecția mediului a avizat pozitiv proiectul colegului nostru, Bogdan Hodorogea, care corectează modul în care sunt autorizate construcțiile în Baia Mare. Azi, 17 februarie, proiectul a primit voturile consilierilor locali.

Noi suntem mulțumiți că presiunea exercitată de echipa formată din cetățeni și USR PLUS Baia Mare a avut efectul scontat: orașul nostru nu va continua pe traseul unei viitoare jungle urbane. Societatea civilă ne-a susținut inclusiv prin participarea la ședintele Consiliului Local. Așadar, azi putem vorbi de o victorie obținută de băimăreni!

Ne bucurăm de faptul că cetățenii care au strâns semnături în noiembrie, cetățenii care ni s-au plâns de pericolul unui urbanism haotic, au avut astăzi câștig de cauză.

Chiar dacă progresul și normalitatea vin greu, ele vin cu puțină presiune din partea politicienilor și a societății civile! În continuare, USR PLUS arată că este singurul partid care își onorează promisiunile din campania electorală.

În înţelesul noului regulament, locuinţele colective mici, sunt locuinţele cu regim de înălţime maxim P+2E, ce cuprind acelaşi corp de clădire cu unităţi locative complete (apartamente) cu acces (scara) comun.

Numărul apartamentelor pentru locuinţele colective mici se vor reglementa după suprafaţa de teren pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de construire, astfel:

  • parcela minimă pentru locuinte colective mici este – 700mp;

  • între 700-1000mp – maxim 2 (două) apartamente/parcelă;

  • >1000mp – maxim 4 (patru) apartamente/parcelă;

Se va asigura o suprafaţă minimă de spaţiu verde/loc de joacă pe o suprafaţă de minim 15% din suprafaţa pentru care se solicită emiterea autorizaţiei de construire.

Pentru funcţiunile stabilite la art. 12, lit. a, b, și f, se instituie obligativitatea plantării parcărilor amenajate la nivelul solului cu 1 arbore la 5 locuri de parcare, iar la lit. c, d, e, și g, se instituie obligativitatea plantării parcărilor amenajate la nivelul solului cu 1 arbore la 3 locuri de parcare.

Pentru parcările amenajate la nivelul solului, realizate de către Administraţia Publică Locală a Municipiului Baia Mare, se va asigura 1 arbore la 3 locuri de parcare.

Arborii vor fi plantaţi în ochiuri pătrate de minim 1.0-1.0m, sau ochiuri circulare de diametru minim 1.0m, sau fâșii verzi de lăţime minim 1.0m, iar distanţa maximă între arbori să fie 8.0m.

Ȋn situaţia în care parcările se amenajează la limitele de proprietate, se va asigura o fâșie verde de minim 0.75-1.0m pe care se vor planta arbuști/gard viu/perdele verzi de protecţie.

Arborii vor avea tulpina de minim 5cm diametru la plantare și un coronament de minim 4.0m diametru la maturitate.

La solicitarea emiterii autorizaţiei de construire, documentaţia v-a conţine tipurile de specii de arbori propuși cu denumirea știinţifică.