Bugetul pe anul 2022 e calchiat după cele din anii trecuți, în ce privește lipsa de transparență și informațiile insuficiente ori consultarea publică formală (practic, inexistentă). Dar și în privința filozofiei bugetare, care a rămas aceeași: cât mai multe puncte pe lista de investiții și cât mai puțini bani în dreptul fiecărei poziții.

Practic, nici măcar nu s-au schimbat capetele de tabel, unde au rămas notate rubrici cum ar fi ”𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎̆𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 12.31/2020”, respectiv ”𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 2021”, deși în discuție e proiectul oficial de buget pentru anul 2022!

Sunt chestiuni care indică un alt buget făcut ”pe genunchi”, la modul cât se poate de superficial. Asta pentru ca să nu putem realiza cu exactitate ce vom discuta în cadrul consultărilor la care am fost invitați.

La cele programate pentru astăzi, 03.02.2022 eu nu m-am prezentat, din cel puțin două motive:
♦ nu mi s-a răspuns la clarificările legate de buget, solicitate cu 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐧𝐫. 𝟐𝟑𝟗𝟓 /𝟏𝟖.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐, deși termenul de rezolvare a fost destul de lax (02.02.2022), iar primarul m-a asigurat în două rânduri că le voi primi;
♦ neavând informații complete, nu există o bază corectă de discuții la niște consultări care să fie și eficiente, nu doar formale; ca atare voi veni la consultări după ce mi se vor comunica informațiile solicitate.

Ca atare, eu refuz să joc în aceeași piesă proastă, reluată în fiecare stagiune de regizorul-primar, în care consilierilor locali li se oferă rolul de a duce tava, pe care să se afle un vot, dat în necunoștință de cauză.

În plus nu am încredere că un buget de tip ”aceeași Mărie (din anii trecuți), dar cu altă pălărie”, deci, o nebunie de buget, va avea rezultate mai bune în 2022, decât în 2021. Mi-e greu să-l contrazic pe Einstein care spunea: ”Nebunia înseamnă să faci acelaşi lucru în mod repetat şi să te aştepţi să obţii alt rezultat”.

P.S. Redau mai jos 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐧𝐫. 𝟐𝟑𝟗𝟓 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐚̆ 𝐢̂𝐧𝐜𝐚̆ 𝐝𝐢𝐧 𝟏𝟖 𝐢𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐜𝐚̆𝐭𝐫𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐁𝐚𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐞
𝐢̂𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐦𝐧𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚𝐫, 𝐝𝐫. 𝐞𝐜. 𝐂𝐚̆𝐭𝐚̆𝐥𝐢𝐧 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐞𝐬̦

În contextul lansării în dezbatere publică a proiectului de buget al Municipiului Baia Mare pe anul 2022, prin prezenta solicit următoarele informații referitoare la bugetul propus:

𝟏) o structura detaliată – clasificație funcțională/clasificație economică – așa cum apare structurat și în fișierul EXCEL cu execuția bugetară la 30 noiembrie 2021
♦ bugetele detaliate ale instituțiilor care se finanțează și din venituri proprii (parțial sau exclusiv)
♦ o detaliere a creditelor interne: credite existente, de la Trezorerie etc.
♦ o situație a datoriilor către primărie, înregistrate la 31 decembrie 2021: cele fiscale (impozite și taxe neplătite) și cele non-fiscale (concesiuni, închirieri, amenzi, etc).

𝟐) Calculele care stau la baza previziunilor pentru anul 2022, în condițiile în care nu dispunem de execuția bugetară la 31 decembrie 2021; fără aceste date nu se pot face analize concludente în ce privește partea de venituri pe 2022.

𝟑) Proiectul de buget pe structura clasificației funcționale (autorități executive, apărare națională-poliție locală, învățământ, sănătate, asistență socială etc.) combinată cu clasificația economică (cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri și servicii, transferuri/subvenții, cheltuieli de capital). În absența acestor date, nici pe partea de cheltuieli – pe forma actuală prezentată în proiectul de buget – nu se poate face vreo analiză concludentă.

𝟒) Situația datoriilor/arieratelor primăriei – facturi întârziate la plată mai mult de 3 luni sau lucrări executate, dar nefacturate.

𝟓) Planul cheltuielilor de investiții/capital, prezentat separat pe cele 3 capitole în listele cu:
a) investiții în continuare; b) investiții noi; c) dotări; la fiecare cu specificarea surselor de finanțare: buget local, fonduri UE, PNDL etc.

𝟔) La proiectele pe fonduri europene vă rog să-mi prezentați situația, defalcat, pe proiecte în continuare și proiecte noi (cu estimări realiste).

Vă mulțumesc anticipat pentru promptitudine.

Cu considerație,
Horia Buhan
Consilier Local