1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu câte un post de consilier, a celor 2 cabinete viceprimar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producţie 2022

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mareîn cursul anului 2022

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Baia Mare pe anul 2021

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.298/2019 privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de educatie timpurie prin realizarea Grădiniţei in cartierul Vasile Alecsandri din Municipiul Baia Mare”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 309/2020 privind aprobarea proiectului şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul “SAFE FUTURE”, cod 1Hard/4.3/36

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării bugetului proiectului şi a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții „Creșterea performanței energetice a unităților de învățământ în Municipiul Baia Mare – Școala Gimnazială Vasile Alecsandri Baia Mare”

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 141/2019 privind aprobarea depunerii spre finanţare şi angajării cheltuielilor de la bugetul local pentru proiectul „Extinderea şi dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Ruşdea Baia Mare” SMIS 124182

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Baia Mare şi Ansamblul Folcloric Național „Transilvania”, în vederea organizării în comun a evenimentului cultural „Ziua Naţională a României” care va avea loc în data de 1 decembrie 2021 la Sala Sporturilor „Lascăr Pană” din Baia Mare

12. Proiect de hotărâre privind funcţionarea „Târgului Brazilor de Crăciun 2021” în perioada 10 decembrie 2021 – 24 decembrie 2021 pe platoul din Piaţa Revoluţiei din municipiul Baia Mare

13. Proiect de hotărâre privind utilizarea temporară a locurilor publice în perioada 30 noiembrie 2021 – 12 ianuarie 2022 pentru organizarea „Târgului de Crăciun” în Piața Libertății

14. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal de negociere a Comisiei pentru închirieri și achiziții de imobile în favoarea Municipiului Baia Mare și aprobarea neexercitării de catre Municipiul Baia Mare a dreptului de preemtiune asupra imobilului monument istoric cod : MM-II-m-A-04465, situat in Baia Mare, Piata Libertatii nr.20,imobil compus din teren in suprafata de 450 mp si constructiile aferente identificat prin C.F. nr.129503 Baia Mare, nr.cadastral 129503 si nr.cadastral 129503-C1