Granturi de până la 200.000 euro pot fi accesate prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar și pot finanța cam tot ce cred că e mai bine pentru a se asigura că toți copiii și tinerii au șanse egale: școală după școală, ore remediale one-on-one sau în grup, evaluarea dificultăților de învățare, planuri individuale de învățare, sprijin colegial între elevi, cercuri școlare, consiliere și orientare școlară, mediere, Programe „A 2-a Șansă”, activități outdoor, terapie prin artă, dezvoltare de materiale educaționale, comunități de practică, coaching, leadership, participare la cursuri specifice de formare continuă, parteneriate cu alte entități din mediu public–privat, acordarea de subvenții pentru susținerea elevilor în finalizarea învățământului gimnazial, susținerea colaborării cu părinții (inclusiv educație parentală), activități de dezvoltare a climatului pozitiv în școală, acțiuni de combaterea violenței, acțiuni anti-bullying, excursii, tabere, festivaluri, evenimente educaționale, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, parteneriate cu alte școli, educație pentru sănătate, activități de networking școlar, și orice altă soluție fezabilă la nivel local.

Primele 250 de școli care vor primi finanțare vor trebui să completeze declarația de intenție până pe 17 ianuarie 2022, aici .

După evaluarea declarațiilor de intenție școlile vor depune propuneri de proiecte care vor cuprinde obligatoriu analiza de nevoi.
Școlile băimărene eligibile sunt:

Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”
Școala Gimnazială „Octavian Goga”
Școala Gimnazială „Petre Dulfu”
Liceul cu Program Sportiv Baia Mare
Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”
Școala Gimnazială „Dr. Victor Babeș”
Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”
Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri”
Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale”
Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”

Au prioritate școlile cu indice de risc de abandon școlar ridicat calculat cu ajutorul unui set de instrumente pentru identificarea timpurie a elevilor în risc de abandon (MATE). Lista tuturor școlilor o găsiți aici , cu precizarea că și școlile care nu figurează în listă pot depune declarații de intenție.