ORDINEA DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 17 noiembrie 2021

1. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Baia Mare

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 320/2020 prin suplimentarea cu câte un post de consilier, a celor 2 cabinete viceprimar

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă şi a preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate a Municipiului Baia Mare în anul de producţie 2022

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase, a cantităţii şi destinaţiei lemnului fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Baia Mareîn cursul anului 2022