Ședința poate fi urmărită live, online pe pagina de facebook a Consiliului Local Baia Mare

📜 Ordinea de zi:

📍 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 98/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Ciprian Porumbescu nr.2 , modificată cu H.C.L. nr. 329/2019

📍 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 101/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Ion Luca Caragiale, nr. 11, modificată cu H.C.L. nr. 328/2019

📍 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 99/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Dimitrie Cantemir nr.7 , modificată cu H.C.L. nr. 326/2019

📍 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 100/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Dimitrie Cantemir nr.3, modificată cu H.C.L. nr. 327/2019

📍 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 102/2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie: Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în Municipiul Baia Mare – CF6, pentru imobilul situat în Baia Mare str. Victor Babes nr.19, modificată cu H.C.L. nr. 330/2019

📍 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pentru locuinţele sociale situate pe str. Horea nr. 46A, Horea 46B şi str. Grănicerilor nr. 116, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea DAS

📍 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 a H.C.L. nr. 433/2015 privind aprobarea Regulamentelor pentru repartizarea şi închirierea locuinţelor de serviciu, locuinţelor din fondul locativ de stat şi locuinţelor din imobilele reabilitate aparţinând Municipiului Baia Mare

📍 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconfigurare Zona Gării”, generat de amplasamentul situat în Baia Mare, zona Gării, fiind delimitată de str. Gării, calea ferată la nord, str. Topazului, str. Mărgeanului, Bd.București, cale ferată sud, inițiator: Municipiul Baia Mare

📍 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Modelare Zona pentru Ansamblu Rezidential-Locuire Colectiva si functiuni conexe”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Anton Pann nr.10, inițiator: Sc Speed Rent

📍 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ” generat de imobilul situat în Baia Mare, Aleea Plaiului, f.n, inițiator: Mureșan Zorica

📜 Ordinea de zi suplimentară:

📍 1.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 517/2015 privind Regulamentul de acordare a ajutoarelor de înmormântare, ajutoarelor de urgenţă si a altor beneficii sociale

📍 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren cu sultă, aparţinând domeniului privat al Municipiului Baia Mare, identificat prin C.F. nr. 129557 Baia Mare, nr. cadastral 129557, CF 132043 Baia Mare, nr. cadastral 132043, cu un teren deținut în cote părți de SC Fitfor Com SRL, Pop Nicoleta Livia și Pop Vasile, identificat prin C.F. 131797 Baia Mare, nr. cadastral 131797