Ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al Municipiului Baia Mare din 7 septembrie cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Baia Mare” Înaltpreasfințitului Părinte † Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 420/2021, privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 429/2020 și HCL nr. 182/2021.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 179/2020 prin care s-a aprobat contractarea unui imprumut intern pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 394/2021 privind aprobarea prețului tichetelor și abonamentelor pentru parcările publice cu plată percepute de Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare pentru anul 2022.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere pe o perioadă de 5 ani prin încheierea unui contract de închiriere pentru spațiul în suprafață de 83,47 mp, cu destinația de sediu, situat în Baia Mare pe strada Culturii nr. 9 deținut de Inspectoratul de Stat în Construcții.

7.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în baza unui contract de comodat către “Asociația 22 Decembrie 1989 Baia Mare” pe durata existenței asociației a spațiului în suprafață de 56,73 mp situat în imobilul construcție din Baia Mare, strada Andrei Mureșanu nr. 18

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune prin încheierea unor noi contracte de închiriere pentru chiriașii din locuințele situate în Baia- Mare str. Monetăriei nr. 4A /1 şi nr. 4A /2, ca efect al tacitei relocaţiuni